28 sierpień

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie studentom – poradnik dla właścicieli nieruchomości

Wynajmowanie nieruchomości studentom może być korzystnym i dochodowym przedsięwzięciem dla właścicieli nieruchomości we Wrocławiu. Wszak co roku, zaczyna tutaj naukę ponad 100 tysięcy żaków. W tym artykule przedstawimy Ci kilka porad, które uchronią Ciebie i Twoją nieruchomość przed ewentualnymi negatywnymi skutkami podpisania umowy z młodymi ludźmi. Dowiedz się, jak ochronić swoje interesy.

Bez umowy ani rusz

Twoje interesy najlepiej chroni umowa najmu, w której precyzyjnie określono wszelkie warunki i zobowiązania obydwu stron. Najlepszą ochronę dla własnych interesów zapewni wybór umowy najmu okazjonalnego. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby nieprowadzące działalności gospodarczej opartej na wynajmowaniu nieruchomości. Przewagą takiej umowy jest dołączenie aktu notarialnego, który obejmuje oświadczenie najemców o dobrowolnej poddaniu się procedurze egzekucyjnej, zobowiązaniu do zwolnienia lokalu oraz oddaniu go do dyspozycji.

Konieczne jest również wskazanie alternatywnego miejsca zamieszkania i uzyskanie potwierdzenia od właściciela nieruchomości, że zostaną przyjęci. To istotne zabezpieczenie przed sytuacją, w której najemca nie tylko zaniedba opłat, ale również nie będzie chciał opuścić dobrowolnie wynajmowanego lokalu. Warto mieć na uwadze, że nie każdy najemca preferuje taką formę umowy, dlatego poszukiwania odpowiednich kandydatów na lokatorów mogą potrwać dłużej.

Umowa musi zawierać informacje o wysokości czynszu oraz określać, jakie elementy nieruchomości są dostępne dla najemcy i w jakim zakresie. Niezbędne jest także określenie procedury rozliczania mediów – czy to najemca będzie je regulować i przesyłać potwierdzenia płatności, czy też to ty będziesz za nie odpowiadać. Dodatkowo warto sprecyzować reguły dotyczące potencjalnych inspekcji stanu lokalu oraz ustalić czas trwania umowy.

Z kim podpisać umowę?

W umowach z udziałem studentów pojawia się pytanie dotyczące strony, z którą powinna zostać zawarta umowa: samym studentem czy też lepiej rodzicem, który ponosi opłaty. W rzeczywistości możliwe jest podpisanie umowy zarówno z studentem, będącym użytkownikiem lokalu, jak i z rodzicem, który opłaca czynsz. Dla wynajmującego istnieje ochrona, ponieważ ma prawo żądać płatności od obu stron. Dla zabezpieczenia interesu wynajmującego zalecamy, aby np. rodzice takich najemców pełnili rolę poręczycieli, czyli gwarantowali, że czynsz zostanie zapłacony, w momencie, gdyby najemcy nie zapłacili go w terminie. Wówczas jako właściciel możesz dochodzić zapłaty także od poręczycieli. Umowa najmu może też być zawarta zarówno przez rodziców, jak i przez studentów, którzy będą osobami uprawnionymi do korzystania z lokalu.

Nie rekomendujemy naszym klientom podpisywania umowy tylko z rodzicami, którzy nie mieszkają na stałe w wyjmowanym lokalu. Może to prowadzić do sytuacji konfliktowych w przypadku ewentualnych roszczeń dotyczących stanu nieruchomości czy jej eksploatacji. Warto podkreślić, że istotne jest, aby umowa była klarowna i jasna co do podziału obowiązków oraz zobowiązań finansowych między stronami umowy. Niezależnie od tego, z kim zostaje zawarta umowa, ważne jest, aby szczegóły były dobrze sprecyzowane, a oczekiwania i zasady współpracy były jasno przedstawione w dokumencie – tłumaczy Przemysław Kruk, agent nieruchomości.

Jak jeszcze można się zabezpieczyć?  

Kluczowym składnikiem umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy. W tym dokumencie należy wskazać wszystkie elementy wyposażenia lokalu, opisać ich stan, a także zaleca się zrobienie dokumentacji fotograficznej ilustrującej ich kondycję. Następnym krokiem jest ustanowienie kaucji zwrotnej, stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia wyposażenia przez najemcę. Zazwyczaj równa ona 1-2 czynszom, choć w maksymalnym przypadku może wynosić do dwunastokrotnej wartości czynszu w standardowej umowie – niemniej jednak, taki warunek jest mało atrakcyjny dla przeciętnego studenta.

Zarówno wynajem mieszkania studentom, jak i komukolwiek innemu, wiąże się z ryzykiem szkód, do których może dojść w związku z użytkowaniem lokalu. Dlatego rekomendujemy wykupienie ubezpieczenia nieruchomości przez właściciela. Do tego warto zachęcić albo wręcz wymóc, aby lokator posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące zamieszkiwany lokal. Wynajmowanie mieszkania studentom to przedsięwzięcie, które może przynieść wymierne korzyści, o ile skoncentrujesz się na ochronie swoich interesów jako właściciela. Działając w sposób świadomy i konsekwentny, możesz zapewnić stabilny i dochodowy proces wynajmu, jednocześnie minimalizując ryzyko dla swojej inwestycji.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami?

Skorzystaj z formularza, a my przedstawimy co możemy dla Ciebie zrobić

    Na sprzedażNa wynajem

      Na sprzedażNa wynajem