Kamienice we Wrocławiu, wynajem nieruchomości cudzoziemcom

28 marzec

Wynajem nieruchomości cudzoziemcom – czy są powody do obaw?

Kolejny rok obserwujemy wzrost liczby pracujących obcokrajowców w naszym kraju. Ekspaci stanowią obecnie około 6,5 proc. wszystkich ubezpieczonych w ZUS. Tym samym rośnie ich popyt na najem mieszkania czy domy w Polsce. Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy wynajmu z cudzoziemcem? Co powinna zawierać taka umowa? Jak zabezpieczyć swój interes? Dowiedz się z naszego najnowszego artykułu.

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym kierunkiem migracyjnym. W ostatnich latach przybywa do nas więcej obcokrajowców niż kiedykolwiek. Stanowi to pokłosie stosunkowo dobrej sytuacji na rynku pracy i rosnącej ekonomii. W grudniu 2022 r. liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła 1,06 mln osób, co oznacza wzrost o niemal 200 tysięcy osób w stosunku do początku roku. Wbrew pozorom, do Polski przyjeżdżają nie tylko uciekający przed wojną Ukraińcy czy Białorusini, ale także mieszkańcy Europy Zachodniej, np. Włosi czy Hiszpanie.

Przy okazji fali migracji z Ukrainy, wynajmujący doświadczali różnych sytuacji, zarówno tych bardzo pozytywnych, jak i tych negatywnych. Stąd też wynika pewna niepewność co do wiarygodności najemcy nie pochodzącego z Polski. Takie obawy są w pełni uzasadnione, bowiem w przypadku osób spoza Unii Europejskiej weryfikacja potencjalnego lokatora jest dużo trudniejsza. Jednak istnieją pewne narzędzia i sposoby, które pozwalają odpowiednio zabezpieczyć interes wynajmującego.

W ostatnim roku liczba obcokrajowców szukających zamieszkania we Wrocławiu gwałtownie wzrosła. Jest to oczywiście pokłosie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i fali migracji z tym związanej. Jednakże liczba cudzoziemców rośnie na Dolnym Śląsku już od kilku lat, wynika to z dobrej kondycji gospodarczej regionu oraz obecności międzynarodowych firm z branży ITwyjaśnia Przemysław Kruk, agent nieruchomości w naszej firmie.

Co warto wiedzieć o wynajmie nieruchomości cudzoziemcy?

Pod względem formalnym nie ma osobnych uwarunkowań prawnych dotyczących wynajmowania mieszkań cudzoziemcom i rodakom. Jednak, szczególnie istotne jest aby zweryfikować tożsamość osoby, której chcemy wynająć nasze mieszkanie czy dom. W przypadku lokatorów spoza Polski należy sprawdzić paszport oraz ewentualnie kartę pobytu (w przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej). Warto także ustalić miejsce zatrudnienia, stanowisko oraz planowany okres pobytu, które może być zbliżony do długości najmu.

Pierwsza rozmowa z potencjalnym najemcą jest równie istotna, ponieważ pomaga w wyrobieniu sobie opinii. Aby uniknąć nieporozumienia, warto aby zawczasu ustalić, czy dana osoba posługuję się językiem angielskim, niemieckim czy ukraińskim. Wzajemne zrozumienie jest tutaj niezbędne, dlatego w przypadku braku znajomości języka warto poprosić kogoś, kto komunikatywnie włada danym językiem, o pomoc. Jeżeli rozmowa zapoznawcza przebiegnie pomyślnie, wówczas można przystąpić do realizacji formalności. Podstawą jest umowa, w której powinny znaleźć się wszystkie warunki dotyczące praw i obowiązków stron.

Regularnie wspieramy naszych klientów w nawiązywaniu umów z obcokrajowcami. Pomagamy w komunikacji, a także przygotowujemy stosowne dokumenty. Przy realizacji takich umów kluczową rolę odgrywa nasze doświadczenie, które pomaga nam ocenić, czy potencjalny najemca zawiera porozumienie z wynajmującym z dobrymi intencjamidodaje Przemysław Kruk.

Jak zabezpieczyć interes wynajmującego?

W przypadku lokatorów zameldowanych w Polsce najlepszym rozwiązaniem jest umowa najmu okazjonalnego, o której już kiedyś pisaliśmy tutaj. W przypadku cudzoziemców stosowanie tego mechanizmu jest utrudnione, acz nie niemożliwe. Na wyraźną prośbę naszych klientów rekomendujemy takie rozwiązania, umożliwiające zawarcie umowy o najem okazjonalny. Jednak istnieją również inne, sprawdzone mechanizmy prawne, które pomagają zadbać o interes właściciela nieruchomości.

W przypadku cudzoziemców nie możemy zakładać, że posługują się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pełne zrozumienie umowy. Najemca musi rozumieć umowę i to jest w interesie obu stron, aby wiedziały, na co się umówiły i do czego zobowiązały. Dlatego najlepiej zawrzeć umowę najmu w dwóch wersjach językowych: polskiej i w ojczystym języku najemcy. Tu można skorzystać z pomocy tłumaczy, niekoniecznie przysięgłych. Koszt takiego tłumaczenia jest wówczas niższy.

Przy okazji warto zamieścić w umowie zapis, który ustala, że w razie wątpliwości interpretacyjnych decyduje wersja polska. Natomiast aby w razie nieporozumień z najemcą nie trzeba było jeździć do sądu na przykład do Kijowa, czy stosować prawa nigeryjskiego, zalecamy dodanie w umowie najmu dwóch klauzul, a mianowicie ustalających, że spory rozstrzygane będą przez sąd polski i wedle prawa polskiego.

Udostępnianie lokalu innym cudzoziemcom

Wielu wynajmujących obawia się takiego procederu, że gdy zawrą umowę np. kobiecie z dzieckiem, to za jakiś czas w mieszkaniu zamieszka więcej osób z zagranicy. Niestety, czasem tak się zdarza. Jednakże, zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów właściciel może wypowiedzieć umowę, gdy lokator oddał do bezpłatnego używania albo podnajął lokal lub jego część, np. pokój, bez wymaganej pisemnej zgody właściciela. Dlatego do umowy warto dodać zapis, który informuje najemcę o konsekwencjach dokwaterowania nowych osób do wynajmowanej nieruchomości.

Podsumowanie

Interes właściciela należy zabezpieczyć na etapie zawarcia umowy. Odpowiednie zapisy pozwalają uchronić zarówno najemcę jak i wynajmującego przed nieporozumieniami związanymi np. z odmiennym doświadczeniem kulturowym, czy barierą językową. Choć w internecie jest wiele wzorów umów, czasem ich zapisy są nieaktualne, lub mogą tylko skomplikować sytuację. Dlatego w przypadku wszelkich wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Pomagamy w znalezieniu najemcy oraz bezproblemowej obsłudze najmu.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami?

Skorzystaj z formularza, a my przedstawimy co możemy dla Ciebie zrobić

    Na sprzedażNa wynajem

      Na sprzedażNa wynajem