biuro@fidom.pl    |    Przemysław Fiałkowski +48 516 172 575 pol-ang    |    Bartłomiej Domowicz +48 516 172 765

Bezpieczeństwo wynajmu

Podejmując decyzję o udostępnieniu odpłatnie innej osobie naszej nieruchomości, należy posiadać dobrze przygotowaną umowę najmu.

Podczas zawarcia umowy najemca potrzebuje dowód osobisty, natomiast wynajmujący oprócz dowodu powinien dysponować tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości.

 Umowa najmu jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego art. 659-692, z czego art.680-692 dotyczą szczegółowo kwestii związanych z najmem lokalu.

 Każda umowa najmu powinna zawierać informacje:

Najemca nie może wprowadzać zmian w lokalu niezgodnych z umową. Lokator musi zgłaszać skutki awarii na bieżąco, aby wynajmujący mógł szybko reagować.
Do umowy należy dołączyć protokół przekazania, a w momencie zakończenia najmu, protokół odbioru, przede wszystkim trzeba spisać liczniki, wpisać wszelkie braki i ewentualne zniszczenia, dokonane przez najemcę. Najemca zobowiązany jest oddać mieszkanie w stanie niepogorszonym.
Pamiętać trzeba, że protokół odbioru stanowić będzie podstawę do końcowego rozliczenia się stron i zwrotu kaucji. Kaucja powinna być zwrócona w ciągu miesiąca, od dnia zakończenia najmu.

Wynajmując mieszkanie, musimy zdecydować w jakiej formie będziemy odprowadzać podatek od dochodu jaki uzyskamy z wynajmu.
Istnieje jeszcze jedna forma, umowa użyczenia, od niej nie odprowadzany jest podatek.